About us

เราคือกลุ่มของโปรแกรมเมอร์และคนทำงานทางไอทีที่ต้องการสร้างพื้นที่เล็กๆนี้ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดการการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ .Net Framework, VM Ware, MS SharePoint Server เป็นต้น และรวมถึง ความรู้ทางด้านการบำรุงรักษาเครือข่าย และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เรามีประสบการณ์และความชำนาญมายาวนานกว่า 10 ปี


และจากความตั้งใจของเรา IT Space จึงได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกของคนทำงานหรือผู้ที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์และไอทีในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์ หรือ การขอคำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอที


เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า IT Space จะเป็นชุมชนแห่งความรู้ที่จะเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดทางไอทีของคุณ และขอขอบคุณจากใจสำหรับการแวะมาเยี่ยมเยียนตลอดจนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ดีๆที่คุณมอบให้กับเรา