การสร้าง Form อย่างง่าย โดยใช้ Custom List ของ SharePoint

ใน SharePoint มี Form อย่างง่ายให้เราใช้ เราสามารถเพิ่ม/ลด Field ได้ตามต้องการ และหาก Form ต้องมีการ Approve เราก็ใส่ WorkFlow ให้กับ Form นั้นได้ โดยวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ตามขั้นตอนดังนี้


1. กด View All Site Content
2. กด Create
3. ในหมวด Custom Lists เลือก Custom List
4. กรอก Name และ Description กด Create
5. เลือกเมนู Setting เลือก List Settings
6. สร้าง Field ขึ้นมาเพิ่มเอง โดยไปที่ Create column
7. ในส่วน Name and Type ให้ใส่ชื่อของ Field และระบุ Type ของ Field ว่าจะใส่ข้อมูลประเภทใด
8. ในส่วน Additional Column Settings

- Require that this column contains information : สามารถระบุว่า Field นี้ต้องให้ User กรอกข้อมูล หรือไม่ หากต้องการให้กรอก เลือก Yes

- Maximum number of characters  : ใส่จำนวนอักษรที่มากที่สุดของ Field ที่สามารถให้กรอกได้

- Default Value : หากต้องการมีค่าตั้งต้นแสดงใน Field สามารถใส่ได้ตรงนี้

แล้วกด OK

9.    คลิกที่ Document Center แล้วคลิกไปที่ List ที่ได้สร้างไว้

10.    ไปเลือกที่เมนู New-> New Item  จะปรากฎ List ที่สร้างเป็น Form ไว้ หากต้องการจัดเรียง(Reorder) Field ใหม่ ให้กลับไปที่ เมนู Setting เลือก List Settings  แล้วเลือก Column ordering   ทำการจัดเรียง Field ตามต้องการ แล้วกด OK

ตัวอย่าง Form ที่สร้างจาก Custom List
แต่หาก Form นี้ต้องมีการ Approve   เราต้องเพิ่ม WorkFlow เข้าไป ตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่หน้า Library ที่ต้องการ แล้วไปที่เมนู Settings > Library Settings
2. ในส่วน Permissions and Management ไปที่ Workflow settings
3. ไปที่ Add a workflow
4. ในส่วน Workflow เลือกรูปแบบการทำงานของ Workflow ที่ต้องการ ในที่นี้เราเลือกแบบ Approval คือมีการเลือกว่าจะอนุมัติหรือไม่
5. ในส่วน Task List เลือก List ที่จะเก็บ Track การทำงานในส่วน Workflow นี้
6. ในส่วน History List เลือก List ที่จะเก็บ History ของ Workflow นี้
7. ในส่วน Start Options ให้เราเลือกว่าเราจะเริ่มการทำงาน Workflow เมื่อใด เสร็จแล้วกด Next
8. ในส่วน Default Workflow Start Values ให้กดเลือกผู้ที่มีส่วนร่วมกับการทำงาน เมื่อ Workflow นี่เริ่มขึ้น และหากต้องการให้ผู้อื่นรับรู้การทำงานนี้ด้วย แต่เป็นเพียงการดู ไม่มีผลต่อการทำงานนี้ สามารถใส่ชื่อผู้เกี่ยวข้องตรง Notify Others
9. ในส่วน Complete the Workflow จะมี 2 ส่วน คือ
1. จะให้การทำงานของ Workflow นี้จบสิ้นเมื่อใด โดยใส่ จำนวนของ Task ที่หาก Task ได้เสร็จสิ้นไปจำนวน X แล้ว ต้องการให้ Workflow นี้เสร็จสิ้นทันที
2. จะให้ยกเลิก Workflow เมื่อใด เช่น เมื่อ Document นี้ถูก Reject หรือ มีการ Change
10. ในส่วน Post-completion Workflow Activities ให้เราเลือกว่าหลังจาก Workflow เสร็จสิ้น จะให้มีการ Update สถานะการ Approve หรือไม่
11. จากนั้น กด OKหลังจากนั้น การใช้งาน Form ของ User  คือ เข้าไปยัง Library ที่มีการสร้าง Form ไว้ให้ใช้ หลังจากนั้น เลือก New> New Items ดังรูป

จากนั้น เมื่อกรอกข้อมูลใน Form และ กด OK แล้ว ผู้มีหน้าที่ Approved Form จะเห็น Form ที่ User กรอกมา โดยดูจาก Task ดังรูปเมื่อต้องการ Approve Form หรือ Reject ให้กด เลือกที่ Form ที่ต้องการดำเนินการ แล้วจะขึ้นหน้าจอสำหรับการ Approve/Reject จากนั้นจะกลับมาสู่หน้าเว็บ จะมีการแจ้ง สถานะของ Form ให้ทราบในส่วน Outcome

ในส่วนของผู้กรอก Form ก็จะมีการแจ้ง สถานะที่ Form ของตัวเองเช่นเดียวกัน


Su Kaçağı

Su Tesisatçısı

Su Tesisatçısı

Su Kaçağı

Madden Mobile Hack

8 Ball Pool Hack

Trivia Crack Hack

Madden Mobile Hack

8 Ball Pool Hack

Monster Legends Hack

Fun Run 2 Hack

Fifa 15 Coins Hack Generator

clash of clans hack

arcane legends hack

Fun Run 2 Hack

madden mobile hack no survey

8 Ball Pool Hack

Monster Legends Hack

Trivia Crack

Castle Clash Hack

Fun Run 2 Hack

Castle Clash Hack

Monster Legends Hack

8 Ball Pool hack

game of war fire age hack

Clash of Clans Hack

clash of kings hack

League Of Angels Hack

Tattoo

Hits: 6077